WYDARZENIA

"Co każdy chrzescijanin powinnien wiedziec o..."

PREZENTACJE, WYKŁADY, ŚWIADECTWA
JEDYNA TAKA INICJATYWA W ŁODZI
PRZYJDŹ, POSŁUCHAJ, PRZEKAŻ DALEJ...Wyklady 2011/2012

21.09.2011 - Co we współczesnym świecie mediów zagraża naszym dzieciom?

Małgorzata Więckowska- Pedagog, nauczyciel dyplomowany. Zainteresowania i główne kierunki pracy to pedagogika medialna, zwłaszcza wychowanie do mass mediów, manipulacja i zagrożenia oraz profilaktyka medialna. Prowadzi szkolenia rad pedagogicznych i kursy dla nauczycieli, katechetów i rodziców w Polsce i zagranicą. Autorka licznych artykułów i recenzji w czasopismach oraz pracach zwartych. Autorka bierze czynny udział w Konferencjach Naukowych. Współpracuje z mediami. Uczestniczka cyklu audycji radiowych. Przygotowuje prace doktorską dotyczącą przekazów medialnych skierowanych do dzieci i młodziezy.

19.10.2011 - Syndrom poaborcyjny- mit czy rzeczywistość?

Anna Stelmaszczyk- znany łódzki psycholog, związana ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich. Prelegentka od wielu lat wraz z mężem prowadzi gabinet psychoterapeutyczny oferujący pomoc w chwili doświadczania m. in. depresji, żałoby, nerwic, problemu uzależnienia, oraz konfliktów rodzinnych.

16.11.2011 - Prześladowania chrześcijan w dzisiejszych czasach

Open Doors- chrześcijańska organizacja non-profit wspierająca i monitorująca prześladowanych chrześcijan w 45 krajach w których są oni w jakiś sposób represjonowani. Jest ona także zaangażowana w dystrybucję Pisma św., religijnej literatury i mediów oraz prowadzi szkolenia

25.01.2012 - Adopcja - nowe narodziny

Magdalena Lesiak- psycholog, pracujący w łódzkim Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczym.

Zaproście nas!

Prowadzimy warsztaty, prelekcje i wykłady na temat:

  • wychowania seksualnego dzieci i młodzieży
  • współczesnych metod naturalnego rozpoznawania płodności
  • komunikacji w małżeństwie i rodzinie
  • kursy przedmałżeńskie

Mamy za sobą kilkadziesiąt godzin wykładów, warsztatów i wystąpień medialnych na temat małżeństwa i rodziny. Mamy też bogate doświadczenie z zakresu poradnictwa. Zapewniamy profesjonalnie przygotowaną, atrakcyjną formę i ciekawe, praktyczne treści.

Przeczytaj opinie »