Dla narzeczonych

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:

 • przygotowanie dalsze , ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego,

 • przygotowanie bliższe, obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji przy parafii, poświadczone jest często świadectwem,

 • przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się zawarciem zaręczyn, około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym.

  (por. nr 32 Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele Katolickim

   PRZYGOTOWANIE BEZPOSREDNIE powinno miec nastepujacy przebieg:

   1. spisanie protokolu w kancelarii parafialnej

   2. nauki przedslubne

   3. 3 spotkania w katolickiej poradnii rodzinnej

   4. spotkanie z duszpasterzem

   5. spowiedź swieta

   1. Spisanie protokolu w kancelarii parafialnej

   Najpozniej trzy miesiace przed slubem oboje narzeczeni zglaszaja sie do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynosza ze soba:

   - dowody osobiste

   - metryki chrztu do slubu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedlozenia w kancelarii),

   - 3 kopie z USC stwierdzajace stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne sa w celu zawarcia tzw. slubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Sa wazne tylko 3 miesiace od daty wydania i musza byc aktualne (wazne) w dniu slubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego,

   - indeks ukonczenia katechizacji

   2. Nauki przedslubne

   3. 3 spotkania w katolickiej poradni rodzinnej

   4. Spotkanie z duszpasterzem

   Jest to spotkanie z ks. proboszczem lub ks. wikariuszem podsumowujące przygotowanie do ślubu. Powinno się odbyć około tydzień przed ślubem. Duszpasterz sprawdza, czy są już wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

   Gdyby z ważnych powodów świadkowie nie mogli stawić się osobiście, narzeczeni mogą przynieść ich dane:

   - imię i nazwisko

   - rok urodzenia

   - wyznanie

   - zawód

   - adres zamieszkania

   5. Spowiedz przedslubna

   Kazdy z narzeczonych otrzymuje w czasie spisywania protokolu przedslubnego kartke do spowiedzi. Pierwsza spowiedz sw. nalezy odbyc zaraz po spisaniu protokołu a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym.