Wychowanie seksualne

Rodzice często pytają jaka jest nauka Kościoła katolickiego na temat wychowania seksualnego dzieci w rodzinie. Na początek niezwykle istotne jest zapoznanie się z dokumentem pt. "Ludzka płciowość: prawda i znaczenie" napisanym przez Papieską Radę ds. rodziny. Publikacja ta jest odpowiedzią na prośbę rodziców o zajęcie przez Kościół katolicki jasnego stanowiska w tej sprawie i opracowanie przewodnika dostarczającego sugestie dla wychowania seksualnego dzieci, zwłaszcza w okresie dzieciństwa i młodości.

Rzeczywiste wychowanie seksualne opiera się na przekazywaniu dzieciom i młodzieży całościowej i realistycznej wiedzy o postawach w sferze seksualnej i o skutkach tych postaw. To również promowanie dojrzałej hierarchii wartości, na czele której stoi człowiek ze swoją godnością oraz ze swoim powołaniem do świętości i czystości.

Pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami w sprawach wychowania seksualnego dzieci są rodzice. Ważne jest, aby byli oni wyposażeni w odpowiednią wiedzę, która umożliwi im przeprowadzenie wychowania seksualnego dziecka na odpowiednim poziomie. Wiedza i silne więzi z dziećmi pomogą uchronić je przed utratą zdrowia lub nawet życia.10 zasad dla rodziców

1. Wyprzedź edukatorów seksualnych! Zacznij rozmawiać z dzieckiem na tematy seksualności w perspektywie Bożego daru i zadania dla miłości ludzkiej.

2. Stwórz atmosferę, w której dziecko może otwarcie z Tobą o wszystkim porozmawiać.

3. Słuchaj, bądź otwarty, nie oceniaj. Twoje milczenie nie musi być zgodą na poglądy dziecka

4. Codzienność jest bogata w wydarzenia. Wykorzystaj je do rozmowy.

5. Mów dziecku o wartościach jakie wyznajesz i w które wierzysz. Pokaż, jak wcielać je w życie.

6. Naucz dziecko asertywnych zachowań wobec presji seksualnej.

7. Zdobądź wiedzę, czytaj, bądź otwarty. Dziecko musi wiedzieć, że wiesz o czym mówisz.

8. Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie, nie bój się do tego przyznac. Odpowiedz: "To bardzo ciekawe pytanie. Teraz nie znam odpowiedzi/nie mogę na nie teraz odpowiedzieć. Ale chciałbym/chciałabym wrócic do tej rozmowy."

9. Pamiętaj, że Twoje błędy z przeszłości nie dyskwalifikują cię w wychowywaniu własnych dzieci. Twoja miłość i troska pomoże im w dokonywaniu dojrzałych wyborów życiowych.

10.Bądź świadomy, czego uczą w szkole. Sprawdź, czy program nauczania o ludzkiej seksualności jest zgodny z Twoimi wartościami.