Wychowanie seksualne

Pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami w sprawach wychowania seksualnego dzieci są rodzice. Ważne jest, aby byli oni wyposażeni w odpowiednią wiedzę, która umożliwi im przeprowadzenie wychowania seksualnego dziecka na odpowiednim poziomie.

Zapraszamy do działu Multimedia aby zapoznać się z interesującymi materiałami w tak ważnej tematyce dotyczącej naszych dzieci.